Ibdel il-Lingwa:


Close
 • Problemi ta ' Erezzjoni:Prevenzjoni u Trattament

  Problemi ta ' Erezzjoni:
  Prevenzjoni u Trattament

  Disfunzjoni erettili, jew Impostenza, isseħħ meta raġel ma jkunx għadu kapaċi jikseb jew iżomm erezzjoni li tkun soda biżżejjed biex tidħol f'att sesswali.

 • Sib trattament!

  Sib trattament!

  Studji kliniċi jikkonfermaw dan:

  Tista ' tikkura disfunzjoni erettili!

  Tista 'tikseb erezzjonijiet itwal u aktar b'saħħithom!

Tbati minn problemi ta' erezzjoni?
Disfunzjoni erettili tista ' tkun suġġett diffiċli għall- irġiel biex irabbu mat- tabib tagħhom, u għandhom jiġu kkurati b' sensittività u rispett.

Dwar Problemi ta 'Erezzjoni

X' inhu Disfunzjoni Erettili?

Disfunzjoni erettili (jew impotenza) isseħħ meta raġel ma jkunx għadu kapaċi jikseb jew iżomm erezzjoni li tkun soda biżżejjed biex tidħol f'att sesswali. Li jkollok il-problema okkażjonali biex tikseb erezzjoni minn żmien għal żmien normalment ma tkunx kawża ta 'tħassib għall-irġiel. Iżda meta jinbidel fi problema kontinwa, jista 'jkun sinjal ta' xi ħaġa aktar serja.

 • Dwar Problemi ta 'Erezzjoni
 • Dwar Problemi ta 'Erezzjoni

Problema ta ' disfunzjoni erettili hija kkawżata minn ħsara fil- funzjonijiet normali tal- ġisem li jippermettu li tinkiseb erezzjoni - il- pene timla bid- demm, issir iebsa u wieqfa, u mbagħad terġa ' ssir flaccid wara li tkun waqfet l- istimulazzjoni sesswali.

Biex ikun hemm erezzjoni fl-irġiel, l-arterji fil-pene jeħtieġ li jġibu d-demm fil-pene, il-livelli tal-ormoni tar-raġel jeħtieġ li jkunu qed jaħdmu għall-aħjar livelli tagħhom, u jeħtieġ li jkun hemm stat psikoloġiku xieraq. Jekk waħda jew aktar minn dawn il-funzjonijiet ma jkunux f'posthom, allura jista ' jkun hemm disfunzjoni erettili fir- raġel.

Iċ-ċansijiet ta 'raġel li jiżviluppa disfunzjoni erettili x'aktarx jiżdiedu hekk kif ir-raġel jixjieħ. Disfunzjoni erettili taffettwa aktar minn tletin miljun raġel fl-Istati Uniti biss, skond dejta mill-Istitut Nazzjonali tas-Saħħa. [Sors: Konferenza ta' Kunsens tal-Istituti Nazzjonali tas-Saħħa (NIH). Ġurnal tal-Assoċjazzjoni Medika Amerikana. Bord għall-Iżvilupp tal-Konsensus NIH dwar l-Impożizzjoni. Impożizzjoni.]

Professjonist tal-kura tas-saħħa jista 'jieħu numru ta' approċċi differenti biex jittratta problemi ta 'erezzjoni, skont il-kawżi differenti tal-problema. Xi pazjenti jistgħu jeħtieġu test tad- demm biex jiddeterminaw jekk humiex qed ibatu minn impotenza; filwaqt li pazjenti oħra jistgħu jiġu ddijanjostikati permezz ta' eżami fiżiku jew jiddiskutu l-istorja tas-saħħa tagħhom.

Problema fit-tul biex tikseb u żżomm erezzjoni tista 'tikkawża stress, imbarazzament, inkwiet, u problemi ta' relazzjoni għall-irġiel, kif ukoll tnaqqas il-kunfidenza fihom infushom. Huwa importanti ħafna li tibda kura b' disfunzjoni erettili kemm jista ' jkun malajr.

Sintomi ta ' Disfunzjoni Erettili

Is-sintomu ewlieni li jippreżenta f'disfunzjoni erettili huwa l-inkapaċità tar-raġel li jikseb u jżomm erezzjoni sabiex ilesti l-att sesswali b'mod sodisfaċenti. Disfunzjoni erettili m' għandhiex tiġi konfuża ma ' problemi oħra tal- pene bħal ejaculation prematur, li hija kundizzjoni li sseħħ meta l- orgażmu u l- ejaculation tar- raġel iseħħu malajr ħafna wara tqanqil.

Is- sintomi ta ' disfunzjoni erettili jistgħu jinkludu problemi fit- tul biex ikollok erezzjoni; problemi persistenti biex tinżamm erezzjoni; u waqgħa fix-xewqa sesswali. Disfunzjoni erettili tista ' turi s- sintomi tagħha b' numru ta ' modi differenti, u s- sinjali u s- sintomi jista ' jkun fihom ħjiel dwar il- kawża tal- problema.

Problemi temporanji ta' erezzjoni

Problemi temporanji ta' erezzjoni

In-nuqqas okkażjonali li tinkiseb erezzjoni hija problema komuni u tista' taffettwa l-maġġoranza tal-irġiel f'xi punt matul ħajjithom. Dan jista ' jseħħ għal numru kbir ta ' raġunijiet, inkluż milli tixrob wisq alkoħol jew milli tkun għajjien ħafna.

Jekk il-problema tkun qed tgħaddi jew tidher biss xi drabi, mhux maħsub li x'aktarx tkun serja ħafna. L-irġiel kollha se jesperjenzaw problemi okkażjonali biex jiksbu erezzjoni, u x'aktarx li tkun ikkawżata minn kwistjoni minuri, bħall-għeja jew il-konsum tal-alkoħol, aktar milli problema ta 'disfunzjoni erettili.

Jekk il-problema żviluppat f'daqqa waħda ħafna f'min qed ibati iżda għadhom qed jiksbu erezzjonijiet filgħodu u għadhom kapaċi jimmasturbaw, allura l-problema jista 'jkollha aspett psikoloġiku għaliha.

Disfunzjoni erettili

Disfunzjoni erettili

Jekk l-irġiel jinnutaw li l-problema żviluppat gradwalment u saret persistenti, dan jista 'jissuġġerixxi li hemm kawża fiżika għall-problema, u dan għandu jiġi investigat aktar.

Hemm numru ta 'modi differenti li bihom professjonist tas-saħħa jista' jinvestiga s-sinjali u s-sintomi ta 'disfunzjoni erettili.

Dawn jistgħu jinkludu test tad- demm biex ikejjel il- livelli ta ' testosterone filgħodu; testijiet għall-kontroll taz-zokkor fid-demm u l-funzjoni tal-kliewi; l-ittestjar tal-kolesterol; ultrasound biex jiċċekkja d-demm tal-fluss lejn il-pene; test għall-mard tal-prostata; evalwazzjoni tal-erezzjonijiet waqt li r-raġel ikun rieqed; jew analiżi ta ' l- awrina biex tiċċekkja għal anormalitajiet jew infezzjonijiet fil- bużżieqa ta ' l- awrina u fil- kliewi.

Tbati minn problemi ta' erezzjoni?
Disfunzjoni erettili mhix biss problema għall-irġiel akbar fl-età - irġiel iżgħar jistgħu wkoll jiġu affettwati minnha. Madankollu, il-problemi tagħhom ħafna drabi jistgħu jinżlu għal kwistjonijiet psikoloġiċi jew l-hekk imsejħa "ansjetà tal-prestazzjoni".

Kawżi ta 'Impotenza

Sabiex nifhmu l-kawżi ta 'disfunzjoni erettili, l-ewwel irridu neżaminaw il-kundizzjonijiet li huma meħtieġa biex isseħħ erezzjoni. Sabiex raġel jikseb erezzjoni, għandu jkun hemm numru ta 'funzjonijiet tal-ġisem f'ordni ta' xogħol perfetta.

In-nervituri fil-pene għandhom ikunu qed jaħdmu sew; għandu jkun hemm fluss adegwat ta ' demm u ċirkolazzjoni tad- demm fil- pene; il-vini fil-pene għandhom ikunu kapaċi jaqbdu u jżommu d-demm fil-pene; u għandu jkun hemm stimolu mentali minn moħħ ir-raġel. Jekk xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet tkun qed tiġi mfixkla allura r-raġel ma jkunx jista ' jikseb erezzjoni sħiħa.

Hemm numru ta ' fatturi li jistgħu jikkawżaw disfunzjoni erettili:

Mard

Xi wħud mill- mard li jista ' jżid il- probabbiltà ta ' disfunzjoni erettili f' raġel jinkludu mard tal- qalb, obeżità, kolesterol għoli, testosterone baxx, dijabete, sklerożi multipla, marda ta ' Parkinson, vini u arterji mgħottija, pressjoni tad- demm għolja, sindromu metaboliku, xaħam tal- ġisem li jinġarr madwar iż- żona tal- qadd u livelli għoljin ta ' insulina. L-impotenza tista' tkun ikkawżata wkoll minn mard li jaffettwa l-fluss tad-demm, bħall-aterosklerożi, li hija kkawżata minn twebbis tal-arterji; tnixxija fil-vini, li hija magħrufa wkoll bħala vini dgħajfa; kif ukoll minn mard tan-nervituri.

Fatturi psikoloġiċi

Fatturi psikoloġiċi jistgħu jkunu t-tort għal ħafna minn dawn il-każijiet ta 'impotenza. It-telf ta 'kunfidenza fih innifsu li raġel jista' jħoss meta jkun qed isofri problemi ta 'relazzjoni jista' wkoll iġiegħlu jesperjenza disfunzjoni erettili. Din l-impotenza tista' mbagħad tikkawża aktar problemi fir-relazzjoni tiegħu, li jistgħu jikkawżaw li jitfaċċa ċiklu vizzjuż. Id- dipressjoni tista ' tkun ukoll fattur li jikkawża problemi ta ' erezzjoni.

Stress u depressjoni

Id-depressjoni, l-istress u l-problemi tar-relazzjoni ħafna drabi jistgħu jkunu responsabbli biex jikkawżaw impotenza f'raġel. L-istress ikkawżat minn kwistjonijiet bħal inkwiet dwar ix-xogħol jew problemi ta' flus jista' jimmanifesta ruħu f'disfunzjoni erettili.

Fatturi ormonali

Livell baxx ta 'testosterone fil-ġisem ta' raġel jista 'jkun kawża ta' impotenza. Il-livelli baxxi ta 'dan l-ormon jistgħu jnaqqsu l-libido tar-raġel u jbaxxu s-sewqan sesswali tiegħu.

Kundizzjonijiet anatomiċi

Il-Marda ta 'Peyronie tinvolvi l-iżvilupp ta' tessut taċ-ċikatriċi ġewwa l-pene. L- akkumulazzjoni ta ' dan it- tessut taċ- ċikatriċi tista ' tikkawża li l- pene jitgħawweġ, li jista ' jagħmel l- att sesswali diffiċli u ta ' uġigħ. Il-problema u l-uġigħ isiru l-aktar evidenti meta l-pene tar-raġel ikun wieqaf, għalhekk b'dan il-mod jista 'jinibixxi l-abbiltà tar-raġel li jikseb erezzjoni, u jikkawża problemi ta' erezzjoni.

Effetti sekondarji tal-medikazzjoni

L- effetti sekondarji ta ' ċerti mediċini jistgħu jkunu wkoll it- tort. Effetti sekondarji minn xi inibituri selettivi ta ' ġbir mill- ġdid ta ' serotonin bħal fluoxetine (Prozac), escitalopram (Lexapro), sertraline (Zoloft), citalopram (Celexa), u paroxetine (Paxil) xi kultant jista ' jkollhom sehem fil- problema.

Fortunatament, ix-xjenza medika vvintat metodi biex tittratta u tipprevjeni disfunzjoni erettili.

Kif tipprevjeni problemi ta 'erezzjoni?

Hemm numru ta' bidliet fl-istil tal-ħajja li l-irġiel jistgħu jagħmlu sabiex inaqqsu ċ-ċansijiet tagħhom li jbatu minn problemi ta' erezzjoni.

1

Żomm Piż u Stil ta 'Ħajja b'Saħħithom

Dieti li huma bbażati prinċipalment fuq ikel xaħmi, bi ftit frott u ħaxix inkluż, huma aktar probabbli li jikkawżaw tnaqqis fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm fil-ġisem. Li tkun ta ' piż mhux tajjeb għas-saħħa x'aktarx li jikkontribwixxi għal persuna li tbati mid-dijabete tat-Tip II. Li jkollok din il-kundizzjoni tista 'żżid iċ-ċansijiet tiegħek li ssofri disfunzjoni erettili. Billi jżommu piż u stil ta 'ħajja b'saħħithom, l-irġiel jistgħu jnaqqsu r-riskji tagħhom li jiġu affettwati minn disfunzjoni erettili.

2

Kura ta ' Mard u Fatturi ta ' Riskju ta ' Mard

Kolesterol għoli, mard tal-qalb u kontroll tad-dijabete miżmum ħażin huma kollha fatturi kontributorji milli jistgħu jikkawżaw disfunzjoni erettili f'raġel. Bit-trattament ta' dan il-mard u bit-teħid ta' kontroll fuq il-kawżi tagħhom, min ibati jista' jnaqqas iċ-ċansijiet tiegħu ta' problemi fit-tul ta' erezzjoni.

3

Evita t-tipjip u x-xorb tqil

It-tipjip iwassal għal tidjiq tal-arterji fil-ġisem, li jnaqqas il-fluss tad-demm. Bit-tnaqqis tal-fluss tad-demm lejn l-arterji fil-pene, min qed ibati qed inaqqas iċ-ċansijiet tiegħu li jkun jista' jikseb u jżomm erezzjoni. Ix- xorb tqil huwa wkoll fattur ta ' riskju għall- iżvilupp ta ' disfunzjoni erettili.

4
Ħu Prodotti u Vitamini trattament ta 'Erezzjoni
Hemm numru ta 'modi kif l-irġiel jistgħu jagħtu spinta lis-saħħa ġenerali tagħhom, u t-teħid ta' prodotti ta 'trattament ta' erezzjoni jista 'jkun wieħed mill-aħjar. Billi jżommu bilanċ tajjeb tan-nutrijenti kollha li ġisimhom jeħtieġ li jiffunzjona kif suppost, se jkunu qed inaqqsu r-riskju tagħhom li jkollhom problemi b'disfunzjoni erettili.
Vitamini A u E huma meħtieġa għall-produzzjoni ta 'sperma u ormoni tas-sess fil-ġisem, filwaqt li l-Vitamina B6 tgħin biex tipprevjeni disfunzjoni erettili.

Kif tfejjaq Disfunzjoni Erettili?

Huwa possibbli li tfejjaq disfunzjoni erettili fi kwalunkwe età. It-tip ta 'trattament li jaħdem l-aħjar għal min ibati minn disfunzjoni erettili jiddependi ħafna fuq il-livelli ġenerali tas-saħħa tagħhom, kif ukoll il-kawżi sottostanti tal-problema.

Hemm numru ta 'għażliet disponibbli biex jittrattaw impotenza, inklużi kirurġija, injezzjonijiet, mediċini preskrizzjonijiet, u pilloli naturali għal trattament disfunzjoni erettili. Uħud minn dawn it-tipi ta' trattament huma aktar effettivi minn oħrajn; filwaqt li xi wħud jiswew ħafna flus jew għandhom effetti sekondarji mhux mixtieqa assoċjati magħhom. Hawn huma wħud mill-għażliet:

Mediċini bir-riċetta tat-tabib

Mediċini bir-riċetta tat-tabib

Hemm biss ħames mediċini orali li huma approvati mill-FDA biex ifejqu kwistjonijiet ta 'disfunzjoni erettili. Dawn il-mediċini huma Viagra, Stendra, Cialis, Staxyn, u Levitra. Dawn il-mediċini kollha jaħdmu billi jgħollu l-fluss tad-demm fil-pene sabiex min ibati minn disfunzjoni erettili jkun jista 'jikseb erezzjoni meta jiġi stimulat sesswalment.

Madankollu, dawn il- mediċini jistgħu ma jkunux sikuri biex jittieħdu għal ċerti tipi ta ' pazjenti u jeħtieġu konsultazzjoni ma ' tabib. Jista ' jkun hemm tħassib jekk min ibati minn disfunzjoni erettili jkun allerġiku għal kwalunkwe mediċina; jekk huma skedati għal proċedura kirurġika; jekk ikunu qed jieħdu mediċini oħra bir-riċetta jew mingħajr riċetta; jew jekk qed jieħdu nitrati li jaħdmu fit-tul biex jikkuraw uġigħ fis-sider.

Jista ' jkun hemm ukoll effetti sekondarji mill- użu ta ' dawn il- mediċini, li jistgħu jinkludu uġigħ ta ' ras, fwawar, bidliet temporanji fil- vista, uġigħ fil- muskoli, indiġestjoni, u erezzjoni li ma tmurx waħedha - kundizzjoni rari li tissejjaħ prijapiżmu.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Injezzjonijiet u Terapiji ta ' Testosterone

Injezzjonijiet u Terapiji ta ' Testosterone

Persuna li tbati minn disfunzjoni erettili għandha l-għażla li tuża injezzjonijiet jew terapiji tat-testosterone biex tikkura l-kundizzjoni tagħhom. L- użu ta ' injezzjonijiet jinvolvi li ġġib erezzjoni tal- pene billi tinjetta mediċini direttament fil- pene.

Madankollu, dan għandu l- potenzjal li jikkawża xi effetti sekondarji spjaċevoli fil- pazjent, inkluż fsada jew tbenġil fis- sit ta ' l- injezzjoni; uġigħ fir- ras tal- pene wara l- injezzjoni; nefħa temporanja fil- ġilda; ċikatriċi tal-pene; jew erezzjoni fit- tul.

It- terapija b ' testosterone tinvolvi żieda fil- livelli ta ' l- ormon maskili testosterone fil- ġisem. Jista ' jieħu l- forma ta ' injezzjoni, garża jew ġell. Madankollu, iż- żieda fil- livelli ta ' testosterone tista ' ma tkunx kura adegwata għal disfunzjoni erettili peress li livelli baxxi ta ' testosterone huma aktar normalment tort li jnaqqsu x- xewqa li jkollhom sess, aktar milli għal disfunzjoni erettili nnifisha.

Hemm ukoll numru ta ' effetti sekondarji possibbli assoċjati ma ' l- użu ta ' terapija b' testosterone, inkluż akne, żamma ta ' fluwidu, prostata mkabbra, jew livelli aktar baxxi ta ' fertilità.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Kirurġija tat-Trattament tal-Erezzjoni

Kirurġija tat-Trattament tal-Erezzjoni

Hemm numru ta ' tipi differenti ta ' trattament kirurġiku li min ibati minn disfunzjoni erettili jista ' jagħżel li jgħaddi minnu. Dawn it- trattamenti kirurġiċi jistgħu jinkludu impjanti tal- pene jew kirurġija tal- vini u l- arterji.

Kirurġija tal-vini u l-arterji tinvolvi li tevita arterji mblukkati fil-pene billi trapjanta arterja minn parti oħra tal-ġisem, u toħloq triq biex id-demm jidħol fil-pene. Jista' jkun magħruf ukoll bit-terminu "kirurġija vaskulari kostruttiva mill-ġdid".

Madankollu, din il-proċedura rari ħafna ssir fuq pazjent li jbati minn disfunzjoni erettili minħabba li jiswa ħafna flus, teknikament diffiċli biex jitwettaq, u jista 'mhux dejjem ikun effettiv biex isolvi l-problema.

L- użu ta ' impjanti tal- pene jinvolvi li jiddaħħal impjant li jintefaħ jew li jista ' jitgħawweġ fil - pene permezz ta ' proċedura kirurġika. Jista 'jkun magħruf ukoll bħala proteżi tal-pene. Effett sekondarju mhux mixtieq li jista ' jkun assoċjat ma ' din il- proċedura huwa t- telf tar- rifless ta ' l- erezzjoni naturali wara li jiddaħħal l- impjant tal- pene.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Krema ta 'Erezzjoni Instant

L-użu ta ' krema ta' erezzjoni istantanja jew lubrikant jista 'jipprovdi soluzzjoni qasira għall-problema ta' disfunzjoni erettili għall-irġiel. Il-proċess jinvolvi l-ħakk tal-krema jew lubrikant fuq il-pene f'moviment ta 'massaġġi, bl-intenzjoni ta' dan il-massaġġi tkun li jistimula t-tessuti u t-truf tan-nervituri fil-pene u jżid il-fluss tad-demm fiż-żona.

Din iż- żieda fil- fluss tad- demm għandha mbagħad tagħmilha aktar faċli għal min ibati minn disfunzjoni erettili biex jikseb erezzjoni.

Madankollu, l- użu ta ' dan it- tip ta ' prodott għal disfunzjoni erettili jipprovdi biss effett temporanju għal min qed ibati. Dawn iż-żjut u kremi tat-trattament fil-fatt mhux se jfejqu disfunzjoni erettili u se tkompli tkun problema għal min qed ibati. Kremi u ġellijiet tat-trattament tal-erezzjoni mhumiex rikonoxxuti medikament bħala soluzzjoni waħedha għal din il-kwistjoni.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Ordni issa

Mediċini naturali għal Trattament ta 'Disfunzjoni Erettili

It-trattament tal-problema ta 'disfunzjoni erettili b'pilloli naturali għal trattament ta' disfunzjoni erettili jista 'jkun wieħed mill-aħjar għażliet għal dawk li jbatu. Rimedji naturali jistgħu jipprovdu għażla inqas invażiva biex tfejjaq din il-problema, mingħajr l-effetti sekondarji li ħafna drabi jistgħu jkunu assoċjati ma 'trattamenti oħra bħal medikazzjoni bir-riċetta jew għażliet kirurġiċi.

Ir-rimedji naturali ilhom jintużaw biex ifejqu kull tip ta' mard u lmenti f'kulturi Afrikani, Ċiniżi u oħrajn, u huma magħrufa sew għall-effettività tagħhom. Jistgħu jkunu l-għażla preferuta u għażla aħjar għal dawk li jbatu li jixtiequ jevitaw li jieħdu medikazzjoni bir-riċetta.

Huwa aħjar għal min ibati li jagħżel supplimenti naturali biss, li ma fihomx drogi potenzjalment dannużi bħal fil-"viagra erbali". Dawn jistgħu jikkawżaw effetti sekondarji mhux mixtieqa u għandhom jiġu evitati minn dawk li jbatu minn disfunzjoni erettili.

Effettività

Sigurtà

Affordabbiltà


Ordni issa
Skond studji xjentifiċi:
Pilloli trattament disfunzjoni erettili jipprovdu suċċess mhux imqabbla fil-prevenzjoni u t-trattament ta 'problemi erezzjoni u l-kundizzjonijiet relatati kollha.
Dan huwa metodu attraenti, ekonomiku, sikur u naturali ta 'trattament ta' disfunzjoni erettili!


Aqra aktar dwar pilloli għal trattament ta 'disfunzjoni erettili

Studji Kliniċi

Saru studji kliniċi estensivi u wrew l-effettività ta 'ċerti tipi ta' pilloli erbali għal trattament ta 'disfunzjoni erettili. Xi wħud minn dawn il- prodotti ntwerew li huma sikuri u effettivi għall- użu fit- trattament ta ' problemi ta ' erezzjoni f' irġiel li altrimenti kienu b' saħħithom, bħala parti minn approċċ ibbilanċjat għall- ġlieda kontra d- disfunzjoni erettili.

Meta jittieħdu flimkien ma 'dieta bilanċjata, stil ta' ħajja b'saħħtu u eżerċizzju regolari, dawn il-pilloli naturali għal trattament ta 'disfunzjoni erettili jistgħu jkunu effettivi sa 96% tal-każijiet, li ntwera fi studji sorveljati minn esperti mediċi f'kundizzjonijiet tal-laboratorju.

In- nuqqas ta ' effetti sekondarji inkwetanti li jistgħu jkunu assoċjati ma ' forom oħra ta ' trattament għal disfunzjoni erettili wassal lill- professjonisti mediċi biex jirrakkomandaw dawn it- tipi ta ' prodotti lil dawk li jbatu mill- biċċa l- kbira tal- problemi ta ' erezzjoni.

Studji Kliniċi

Copyright © 2014 - 2024 No-Erection.com. Id-drittijiet kollha riżervati.