Změnit jazyk:


Close
 • Problémy s erekcí:Prevence a léčba

  Problémy s erekcí:
  Prevence a léčba

  K erektilní dysfunkci neboli impotenci dochází, když muž není schopen dosáhnout nebo udržet erekci, která by byla dostatečně pevná na to, aby došlo k pohlavnímu styku.

 • Najděte způsob léčby!

  Najděte způsob léčby!

  Klinické studie potvrzují, že:

  Erektilní dysfunkci lze léčit!

  Můžete mít delší a silnější erekci!

Trpíte problémy s erekcí?
Erektilní dysfunkce může být pro muže obtížné téma, se kterým je obtížné zdůvěrit se i vlastnímu lékaři, proto je potřeba léčit tento problém citlivě a s respektem.

O problémech s erekcí

Co je to erektilní dysfunkce?

K erektilní dysfunkci (neboli impotenci) dochází, když muž není schopen dosáhnout nebo udržet erekci, která by byla dostatečně pevná na to, aby došlo k pohlavnímu styku. Pokud muž trpí občasným problémem s dosažením erekce, nemusí to být důvod k obavám. Pokud se však situace změní na déle trvající problém, může to být příznakem mnohem vážnějších potíží.

 • O problémech s erekcí
 • O problémech s erekcí

Erektilní dysfunkce je způsobena poruchou normálních tělesných funkcí, které umožňují dosažení erekce – stavu, kdy se penis naplní krví, ztvrdne a vzpřímí se, a po ukončení sexuální stimulace opět ochabne.

Aby mohlo u mužů docházet k erekci, cévy v penisu musí vehnat do penisu krev, hladina mužských hormonů musí být na optimální úrovni, a muž také musí být ve vhodném psychickém rozpoložení. Pokud chybí jedna nebo vícero z těchto funkcí, může u muže dojít k erektilní dysfunkci.

Šance, že se u muže rozvine erektilní dysfunkce, se zvyšuje věkem. Podle údajů National Instute of Health (Národního institutu pro zdraví, USA) erektilní dysfunkce postihuje v USA více než třicet milionů mužů. [Zdroj: Konference o konsenzu National Institutes of Health (NIH). Journal of American Medical Association. NIH Consensus Development Panel on Impotence. Impotence.]

Odborní lékaři mohou k léčbě poruch erekce využít řadu různých postupů, v závislosti na různých příčinách problému. U některých pacientů se k zjištění toho, zda trpí impotencí, vyžadují krevní testy, zatímco u jiných lze impotenci diagnostikovat pouhým fyzickým testováním nebo prodiskutováním zdravotního stavu a anamnézy.

Dlouhotrvající problém s dosažením a udržením erekce může u mužů způsobovat stres, rozpaky, strach a problémy ve vztazích, a stejně tak narušovat jejich sebevědomí. Léčbu erektilní dysfunkce je proto důležité zahájit co nejdříve.

Příznaky erektilní dysfunkce

Hlavním příznakem, který erektilní dysfunkci doprovází, je neschopnost muže získat a udržet erekci, aby mohlo dojít k uspokojivému pohlavnímu styku. Erektilní dysfunkce by neměla být zaměňována s jinými problémy týkajícími se penisu, jako například předčasná ejakulace, která vzniká, když u muže dojde k orgasmu a ejakulaci hodně rychle po té, co byl vzrušen.

Příznaky erektilní dysfunkce mohou zahrnovat déle trvající potíže dosáhnout erekci, přetrvávající problémy udržet erekci a ztrátu sexuální touhy. Příznaky erektilní dysfunkce se mohou projevovat různorodými způsoby, přičemž známky poruchy a symptomy mohou být vodítkem k příčině problému.

Dočasné problémy s erekcí

Dočasné problémy s erekcí

Občasná neschopnost dosáhnout erekci je běžným problémem a v jistém období života může potkat většinu mužů. K této situaci může dojít z celé řady důvodů, včetně nadměrného požití alkoholu nebo přílišné únavy.

V případě, že k problému dojde jednou nebo se objevuje pouze příležitostně, pravděpodobně nejde o nic závažného. Všichni muži čas od času trpí problémy s dosažením erekce, a je pravděpodobné, že příčina je mnohem mírnější, například únava nebo konzumace alkoholu, než onemocnění erektilní dysfunkcí.

Pokud se problém objevil z ničeho nic, ale muž pořád mívá ranní erekci nebo je schopen masturbace, pak tento problém může mít psychologické pozadí.

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce

Pokud muž pozoruje, že tento problém se vyvíjí postupně a stává se trvalým, může to naznačovat, že jde o fyzickou příčinu, kterou je potřeba dále vyšetřit.

Existuje celá řada způsobů, jak může odborný lékař vyšetřit známky a příznaky erektilní dysfunkce.

Patří k nim ranní odběr krve na testy pro změření hladiny testosteronu, testy pro kontrolu hladiny cukru v krvi a funkci ledvin, testy na cholesterol, ultrazvukové vyšetření toku krve do penisu, test na zjištění onemocnění prostaty, vyhodnocení erekce ve spánku nebo vyšetření moči s cílem zjistit odchylky od standardních hodnot či infekci močového měchýře a ledvin.

Trpíte problémy s erekcí?
Erektilní dysfunkce netrápí pouze starší muže, poruchou mohou trpět i mladší muži. I když příčinou jejich problémů mohou být často psychologické problémy nebo „tréma“.

Příčiny impotence

Aby bylo možné pochopit příčiny erektilní dysfunkce, musíme nejprve prozkoumat podmínky, které jsou nezbytné k tomu, aby k erekci došlo. Aby mohl muž dosáhnout erekce, musí být u něj v pořádku celá řada tělesných funkcí.

Nervy v penisu musí správně fungovat, musí mít dostatečný průtok krve a cirkulaci krve v penisu, žíly v penisu musí být schopny zachytit a udržet krev v penisu a muž musí také dostat mentální stimul z mozku. Pokud dojde k narušení některé z těchto podmínek, muž nebude schopen dosáhnout plné erekce.

Existuje celá řada faktorů, které mohou způsobovat erektilní dysfunkci:

Onemocnění

K některým onemocněním, které mohou zvyšovat pravděpodobnost výskytu erektilní dysfunkce u mužů, patří srdeční onemocnění, obezita, vysoká hladina cholesterolu, nízká hladina testosteronu, cukrovka, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, ucpané cévy, vysoký krevní tlak, metabolický syndrom, tělesný tuku v oblasti břicha a vysoká hladina inzulínu. Impotenci mohou také způsobovat nemoci, které ovlivňují průtok krve, jako například ateroskleróza, která způsobuje kornatění cév, dále praskání žil, známé jako slabé žíly, jakož i nervová onemocnění.

Psychologické faktory

V mnoha případech mohou být viníkem impotence psychologické faktory. Za erektilní dysfunkcí může také stát ztráta sebedůvěry, kterou muž může zažívat v případě problémů ve vztahu. Impotence pak může vyvolat další problémy ve vztahu, což může vést k bludnému kruhu. Jedním z dalších faktorů způsobujících problémy s erekcí bývá i deprese.

Stres a deprese

Za vznik impotence u mužů nesou také často odpovědnost deprese, stres a problémy ve vztahu. Stres v důsledku problémů, například pracovních starostí či finančních problémů, se vcelku snadno může projevit erektilní dysfunkcí.

Hormonální faktory

Příčinou impotence může být i nízká hladina testosteronu v těle muže. Nízké hladiny tohoto hormonu mohou snižovat mužovo libido a rovněž jeho sexuální apetit.

Anatomické problémy

Peyronieho nemoc se projevuje zjizvením tkáně uvnitř penisu. Nahromadění zjizvené tkáně může způsobovat ohnutí penisu, což způsobuje, že pohlavní styk je obtížný a bolestivý. Problém a také bolest jsou nejvíce patrné, když je mužův penis vztyčený, takže tímto způsobem může onemocnění bránit muži dosahovat erekci, a následně způsobovat problémy s erekcí.

Vedlejší účinky léků

Na vině mohou být i vedlejší účinky některých léků. Roli u tohoto problému mohou někdy hrát i vedlejší účinky některých selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, například fluoxetin (Prozac), escitalopram (Lexapro), sertralin (Zoloft), citalopram (Celexa), a paroxetin (Paxil).

Naštěstí lékařská věda již vynalezla metody na léčbu a prevenci erektilní dysfunkce.

Jak předcházet problémům s erekcí?

Existuje mnoho možností, jak mohou muži změnit svůj životní styl tak, aby snížili riziko, že se u nich projeví problémy s erekcí.

1

Udržujte si zdravou váhu a životní styl

Strava založená převážně na tučných jídlech, s nedostatkem ovoce a zeleniny, s větší pravděpodobností způsobí snížení krevního oběhu v těle. Nezdravá váha navíc časem pravděpodobně způsobí, že u člověka se rozvine cukrovka typu II. Pokud byste trpěli touto nemocí, hrozí vám zvýšené riziko vzniku erektilní dysfunkce. Tím, že si muž bude udržovat zdravou váhu a životní styl, může snížit riziko rozvoje erektilní dysfunkce.

2

Léčba onemocnění a rizikové faktory

K faktorům, které přispívají k rozvoji erektilní dysfunkce u muže, patří vysoká hladina cholesterolu, srdeční onemocnění a špatný přístup k cukrovce. Jednou z příčin, jak nemocný muž může snížit šanci na zhoršení problémů s erekcí, je léčba těchto nemocí a kontrola jejich příčin.

3

Vyvarujte se kouření a nadměrné konzumace alkoholu

Kouření vede k zužování cév v těle, což snižuje průtok krve. Snížením toku krve do cév v penisu nemocný muž snižuje svou šanci na dosažení a udržení erekce. Z hlediska vzniku erektilní dysfunkce je rizikovým faktorem také nadměrné pití alkoholu.

4
Užívejte přípravky a vitamíny na podporu erekce
Existuje mnoho způsobů, jak mohou muži zlepšit své celkové zdraví, a užívání přípravků na léčbu poruch erekce může být tou nejlepší variantou. Pokud budete udržovat rovnovážný stav všech živin, které tělo potřebuje, aby správně fungovalo, snížíte i riziko problémů s erektilní dysfunkcí.
Pro produkci spermií a pohlavních hormonů v těle jsou nezbytné vitamíny A a E, zatímco vitamín B6 pomáhá zabraňovat erektilní dysfunkci.

Jak vyléčit erektilní dysfunkci?

Erektilní dysfunkci lze léčit v každém věku. Typ léčby, který bude u muže trpícího erektilní dysfunkcí fungovat nejlépe, do značné míry závisí na celkové úrovni jeho zdraví, jakož i na základní příčině problému.

Pro léčbu impotence je dostupná celá řada možností, včetně chirurgických zákroků, injekční léčby, léků na lékařský předpis a přírodních tablet na léčbu erektilní dysfunkce. Některé z těchto typů léčby jsou účinnější než jiné, některé mohou být více nákladné nebo mít nežádoucí vedlejší účinky. Zde jsou některé z možností:

Léky na lékařský předpis

Léky na lékařský předpis

Na léčbu problémů spojených s erektilní dysfunkcí existuje jen pět ústně podávaných léků, které byly schváleny Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA). K těmto lékům patří Viagra, Stendra, Cialis, Staxyn a Levitra. Všechny tyto léky působí tak, že zvyšují průtok krve do penisu, takže pokud někdo trpí erektilní dysfunkcí, může dosáhnout erekci během sexuální stimulace.

Nicméně, tyto léky nemusí být bezpečné pro některé skupiny pacientů a vyžadují si konzultaci s lékařem. Potíže mohou nastat v případě, že je muž trpící erektilní dysfunkcí alergický na některý lék, nebo pokud je jejich podávání naplánováno po chirurgickém zákroku či v případě, že užíváte jiné léky na předpis nebo volně prodejné léky, a také pokud užíváte dlouhodobě působící nitráty k léčbě bolesti v hrudníku.

Užívání těchto léků může kromě toho způsobovat vedlejší účinky, jako například bolesti hlavy, návaly horka, dočasné změny vidění, bolesti svalů, poruchy trávení a erekci, které se nezbavíte přirozeně - vzácné onemocnění, kterému se říká priapismus.

Účinnost

Bezpečnost

Cenová dostupnost


Injekční léčba a testosteronová terapie

Injekční léčba a testosteronová terapie

Muži, kteří trpí erektilní dysfunkcí, mohou svůj stav léčit pomocí injekční nebo testosteronové léčby. Injekční léčba zahrnuje dosažení erekce vpichnutím léčiva přímo do penisu.

To však může způsobovat některé nepříjemné vedlejší účinky u pacienta, včetně krvácení nebo krevních podlitin v místě vpichu, bolestivosti špičky penisu po vpichnutí injekce, dočasný otok kůže, zjizvení penisu nebo dlouhotrvající erekci.

Testosteronová terapie zahrnuje zvýšení hladiny mužského hormonu testosteronu v těle. To může být prováděno formou injekcí, náplasti nebo použitím gelu. Nicméně, zvýšení hladiny testosteronu nemusí být adekvátní léčbou erektilní dysfunkce, protože o nízké hladině testosteronu se ví, že často způsobuje snížený sexuální apetit, ale ne erektilní dysfunkci jako takovou.

K testosteronové terapii se také vztahuje řada možných nežádoucích účinků, včetně akné, zadržování tekutin v těle, zvětšené prostaty nebo nižší plodnosti.

Účinnost

Bezpečnost

Cenová dostupnost


Chirurgická léčba poruch erekce

Chirurgická léčba poruch erekce

Existuje celá řada různých typů chirurgických zákroků, z kterých si muž trpící erektilní dysfunkcí může vybrat. K těmto typům chirurgických zákroků patří vložení implantátů do penisu nebo operace cév.

Cévní operace zahrnují zprůchodnění blokovaných cév v penisu implantováním cévy z jiné části těla, čímž se vytvoří průchod pro průtok krve do penisu. Tato operace je známá i pod pojmem „cévní rekonstrukce“.

Nicméně, tento postup se jen velmi zřídka provádí u pacientů trpících erektilní dysfunkcí, protože je velmi nákladný, technicky obtížný na provedení a nemusí být účinný při řešení problému.

Použití implantátů zahrnuje vložení nafukovacího nebo ohebného implantátu do penisu pomocí operace. Tento postup je známý také jako penisová protéza. Jedním z nežádoucích vedlejších účinků, který může doprovázet tento zákrok, je ztráta přirozené reakce a vzniku erekce po vložení implantátu do penisu.

Účinnost

Bezpečnost

Cenová dostupnost


Krémy na léčbu poruch erekce

Použití krémů a lubrikantů na léčbu erekce může být pro muže rychlým řešením problému s erektilní dysfunkcí. Tento postup zahrnuje nanesení a vmasírování krému nebo lubrikantu na penis tak, aby masáž způsobila stimulaci tkáně a nervových zakončení v penisu a zvýšila průtok krve do této oblasti.

Zvýšení průtoku krve by následně mělo muži trpícímu erektilní dysfunkcí pomoci k dosažení erekce.

Použití tohoto typu přípravku však muži trpícímu erektilní dysfunkcí poskytne jen dočasný účinek. Cílem olejů a krémů s léčebními účinky tohoto typu ve skutečnosti není erektilní dysfunkci léčit a impotence bude pro muže i nadále problémem. Krémy a gely na léčbu poruch erekce nejsou z lékařského hlediska považovány za samostatné řešení tohoto problému.

Účinnost

Bezpečnost

Cenová dostupnost


Objednejte nyní

Tablety na léčbu erektilní dysfunkce

Léčení problému s erektilní dysfunkcí přírodními tabletami na léčbu erektilní dysfunkce je pro muže trpící tímto onemocněním jednou z nejlepších variant. Přírodní přípravky bývají obvykle méně invazivní možností, jak léčit tento problém, a navíc nemají vedlejší účinky, které mohou často doprovázet jiný typ léčby, ať už jde o léky na lékařský předpis nebo chirurgický zákrok.

Přírodní přípravky se již dlouho používají k léčení všemožných druhů nemocí a potíží v Africe, Číně či jiných kulturách, a jsou dobře známé díky své účinnosti. U mužů trpících impotencí mohou být oblíbenější a vhodnější možností, jak se vyhnout užívání léků na lékařský předpis.

Pro postižené muže jsou nejlepší volbou čistě přírodní doplňky, které neobsahují potenciálně škodlivé látky nacházející se například v „bylinné viagře“. Ty mohou způsobovat nežádoucí vedlejší účinky a muži trpící erektilní dysfunkcí by se jim měli vyhnout.

Účinnost

Bezpečnost

Cenová dostupnost


Objednejte nyní
Podle vědeckých studií:
Tablety na léčbu erektilní dysfunkce jsou bezkonkurenčně úspěšné v prevenci a léčbě problémů s erekcí a souvisejícími problémy.
Jde o atraktivní, bezpečný a přirozený způsob léčení erektilní dysfunkce, s minimálními náklady!


Přečtěte si více o tabletách na léčbu erektilní dysfunkce

Klinické studie

Byly provedeny rozsáhlé klinické studie, které prokázaly účinnost vybraných typů bylinných tablet při léčbě erektilní dysfunkce. U některých z těchto přípravků se prokázala bezpečnost a účinnost při léčbě poruch erekce u jinak zdravých mužů, pokud byli součástí vyváženého přístupu boje proti erektilní dysfunkci.

Pokud byla při užívání těchto tablet dodržena vyvážená strava, zdravý životní styl a pravidelné cvičení, ve studiích kontrolovaných odbornými lékaři v laboratorních podmínkách se prokázalo, že přírodní tablety na léčbu erektilní dysfunkce mohou být účinné až u 96% případů.

Absence znepokojivých vedlejších účinků, které mohou být spojeny s jinými formami léčby erektilní dysfunkce, vedla lékaře k tomu, aby tyto typy přípravků doporučili mužům, kteří trpí problémy s erekcí.

Klinické studie

Copyright © 2014 - 2024 No-Erection.com. Všechna práva vyhrazena.